Sẽ ra sao Rin Nohara còn sống – liệu thế giới nhẫn giả có thay đổi?

Nếu Rin Nohara vẫn còn sống thì những sự kiện quan trọng này có thể sẽ không xảy ra.

Rin Nohara được xem là cô gái có sức ảnh hưởng lớn nhất truyện, người gián tiếp gây ra đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ thế giới lần thứ 4 trong Naruto. Là một thành viên của Làng Lá, một cô gái xinh xắn, hiền lành có nụ cười rực rỡ. Nhưng chắc ít người biết rằng đây chính là cô gái có sức ảnh hưởng lớn nhất cả bộ truyện Naruto.

Ngay từ nhỏ Rin là một cô gái xinh xắn, dịu dàng và là chất xúc tác cho những tình cảm gắn kết của những thành viên trong đội Minato. Rin chính là “người tình trong mộng” của cả hai chàng trai mạnh mẽ nhất thế giới nhẫn giả Kakashi và Obito, và có thể đây chính là nguồn gốc của những m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ sau này.

Nhiều người cho rằng cái chết của Rin có ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện truyện. V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

Hôm nay chúng ta hãy cùng đưa ra giả thuyết về việc nếu R̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼é̼!̼

1. C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ 4 sẽ không xảy ra

Naruto: Madara chết già, Obito trở thành anh hùng và những sự kiện quan trọng sẽ thay đổi nếu Rin Nohara không chết - Ảnh 1.

N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼R̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ù̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼a̼m̼ ̼V̼ĩ̼ ̼I̼s̼o̼b̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼h̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼R̼i̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

Khi Rin nhận ra được có điều gì đó thay đổi trong cơ thể mình và biết được kế hoạch của địch, cô̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼i̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼R̼i̼n̼.̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼à̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼.̼

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

2. Obito trở lại Konoha

Naruto: Madara chết già, Obito trở thành anh hùng và những sự kiện quan trọng sẽ thay đổi nếu Rin Nohara không chết - Ảnh 2.

T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼R̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼r̼i̼,̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼i̼n̼.̼

V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼R̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

3. Madara c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼

Naruto: Madara chết già, Obito trở thành anh hùng và những sự kiện quan trọng sẽ thay đổi nếu Rin Nohara không chết - Ảnh 3.

Trong nhiều thế kỷ, Black Zetsu đã ảnh hưởng đến sự tái sinh của Indra để kế hoạch của Mẹ Thỏ Kaguya trở lại có thể suôn sẻ. Và cho đến nay chỉ có Madara đã cho thấy là làm được điều này.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼R̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼

4. Minato và Kushina k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼, Kurama không g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼

Naruto: Madara chết già, Obito trở thành anh hùng và những sự kiện quan trọng sẽ thay đổi nếu Rin Nohara không chết - Ảnh 4.

R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼K̼u̼s̼h̼i̼n̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

N̼ế̼u̼ ̼R̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

5. Naruto sẽ không là Jinchuuriki từ nhỏ

Naruto: Madara chết già, Obito trở thành anh hùng và những sự kiện quan trọng sẽ thay đổi nếu Rin Nohara không chết - Ảnh 5.

Naruto có thể vẫn là Jinchuuriki trong series nhưng nó sẽ không phải tại thời điểm ngay khi cậu được sinh ra. Kế hoạch của Minato ban đầu không phải là biến Naruto thành Jinchuuriki, họ đã muốn có thể sinh con an toàn mà không cần phải loại bỏ Kurama vẫn còn niêm phong.

Theo lý thuyết này thì Rin k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼, Obito k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼. Có thể sau này khi lớn lên, anh cũng vẫn trở thành người kế vị của mẹ mình.

6. V̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼

Naruto: Madara chết già, Obito trở thành anh hùng và những sự kiện quan trọng sẽ thay đổi nếu Rin Nohara không chết - Ảnh 6.

Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼G̼e̼n̼j̼u̼t̼s̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

Xem thêm:

Nếu không c̼h̼ế̼t̼, Rin sẽ chọn ai giữa Kakashi và Obito?

Tôi tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu Rin không c̼h̼ế̼t̼, cô sẽ chọn ai giữa Kakashi và Obito trong Naruto?

Đối với một số người h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ Naruto, mối quan hệ trong đội Minato rất được họ yêu thích. Bây giờ tất cả đều đã c̼h̼ế̼t̼ và chỉ còn lại Kakashi, câu chuyện về đội Minato cũng không mấy khi được nhắc tới (ngoại trừ Đại c̼h̼i̼ế̼n̼ ninja lần thứ ba trong hồi tưởng của Obito).

Một trong những điều thú vị cần thảo luận là về Rin Nohara. Cô chính là nguyên nhân khiến cho Obito chuyển hướng từ t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼á̼c̼, nhưng câu chuyện riêng về Rin không được nhắc đến nhiều trong series, ngoại trừ khi cô ở cùng Kakashi hoặc Obito.

Rin, Kakashi và Obito đã v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼a̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ nhưng chẳng ai trong số họ “có qua có lại”. Cốt truyện chắc chắn sẽ khác đi nếu như Rin Nohara không c̼h̼ế̼t̼, Obito không trở thành k̼ẻ̼ ̼á̼c̼ và cả hai vẫn thuộc đội Minato, bạn nghĩ Rin sẽ chọn ai trong tình yêu? Hãy thảo luận b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ từ Kakashi, vì Rin dành tình cảm đặc biệt cho anh.

1. Rin với Kakashi

Was denkt ihr über die Theorie (liest unten!) | 🔸German Anime🔸 Amino

Vì Rin rất t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ Kakashi, nên liệu cô có chọn anh sau này nếu như bản thân vẫn còn s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ trong Naruto không?

Kakashi và Rin có mối quan hệ giống như Sasuke và Sakura khi họ còn ở học viện ninja và là genin, tức là y̼ê̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼. Nhưng Rin có thực sự thích Kakashi?

Theo tôi, lúc đầu Rin n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ Kakashi hơn là thích. Việc cô n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ Kakashi là điều dễ hiểu, bởi vì cậu là một ninja thiên tài, mặc dù vẫn bằng tuổi Rin cùng những người khác.

Kakashi tốt nghiệp học viện ninja rất sớm và trở thành genin ngay lập tức, ở tuổi 12, cậu đã được trở thành jonin, đây rõ ràng là một thành tích không hề dễ kiếm. Ngay cả bản thân Obito cũng cảm thấy kinh ngạc trước đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ này của mình.

Rin từ n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ đã chuyển sang thích, cộng với việc họ ở cùng một đội. Bản thân Kakashi hồi ở học viện ninja và là genin rất giống Sasuke, đều có tài, đẹp trai và cũng được nhiều cô gái thích.

Không may là Rin đã phải c̼h̼ế̼t̼ dưới tay của người mà mình thích để bảo vệ Làng Lá, bởi vì nếu cô về làng khi đã là Jinchuriki thì Tam Vĩ sẽ xuất hiện ở Konoha rồi gây ra h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼. Rin rất n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ Kakashi, vậy còn Obito theo quan điểm của cô thì như thế nào?

2. Rin với Obito

Uchiha Obito: Gã Khờ Si Tình Hay Một đại ác Nhân?

Obito đã biết là Rin thích và n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ Kakashi nhưng cậu vẫn luôn thích cô, Rin lại cực kỳ quan tâm tới Obito, cặp này sẽ thành công trong Naruto?

Nếu mối quan hệ của Kakashi tương tự như Sasuke với Sakura, thì mối quan hệ giữa Obito và Rin cũng giống Naruto với Hinata, chỉ khác ở điểm là Obito thích Rin, và cậu không ngại ngùng đến mức không nói chuyện được. Hinata là người đầu tiên công nhận Naruto, và Rin đối với Obito cũng vậy. Obito khi còn ở học viện ninja đã bị nhiều người c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼, ít nói và thường xuyên đi muộn.

Review] Naruto Shippuden ep. 471 - Mãi dõi theo hai người

Ngay từ đầu, chỉ có Rin quan tâm đến Obito và thực sự nghĩ rằng cậu đang tồn tại. Vào lễ khai giảng, Obito đến muộn vì đã giúp đỡ một người trên đường. Tất nhiên là không ai quan tâm đến, chỉ có Rin là trao cho cậu phiếu nhập học.

Bản thân Obito đã k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ (giống như Naruto), cậu chỉ sống với bà nên cảm thấy rất c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼. Vì lý do này, Obito muốn trở thành Hokage để mọi người nhận ra rằng một ninja tên là Uchiha Obito đang tồn tại (giống như Naruto).

Rin chính là cầu nối giữa Kakashi và Obito. Mặc dù thích Kakashi, cô vẫn dành nhiều thời gian với Obito hơn từ khi họ còn nhỏ, chẳng hạn như chơi cùng nhau trong một nhóm (Kakashi sau này mới gia nhập nhóm), Rin xem Obito tham gia một cuộc thi (Kakashi đã tham gia và trở thành người c̼h̼i̼ế̼n̼ thắng).

Obito cảm thấy mình rất đặc biệt vì luôn được Rin quan tâm, chăm sóc. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không c̼h̼ế̼t̼ và Rin được sống?

3. Dựa vào tình huống trên, Obito hiển nhiên sẽ là lựa chọn của Rin

fish eating plastic | Explore Tumblr Posts and Blogs | Tumgir
Cả hai nhân vật Obito và Rin trong Naruto đều rất quan tâm tới nhau, nếu để phải chọn, nhiều khả năng Rin sẽ chọn Obito thay vì Kakashi, một người không thích mình

Chúng ta đã thấy Rin đối với Kakashi và Obito như thế nào. Nếu ở Kakashi, Rin thể hiện rõ sự n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ và yêu mến của mình, thì với Obito, cô lại thực sự quan tâm đến người có ước mơ trở thành Hokage này. Bạn nghĩ Rin sẽ chọn ai?

Rất có thể là Obito, tại sao? Vì mối quan hệ của Rin với Obito cũng giống như mối quan hệ giữa hai nhân vật trong Doraemon, chính là Nobita và Shizuka.

Rin luôn ở bên giúp đỡ và đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ cùng Obito trong mọi việc. Ví dụ như ở thời điểm tốt nghiệp học viện ninja, Obito lại đi muộn, vì vậy khi cậu đến thì các giáo viên, Hokage đệ tam và mọi người đã rời đi.

85 Obito and rin ý tưởng trong 2021 | naruto, hình ảnh, naruto uzumaki

Nhưng Obito không ăn mừng tốt nghiệp một mình. Vì Rin vẫn luôn chờ đợi cậu, cho đến cuối cùng, không phải Hokage đệ tam chúc mừng Obito tốt nghiệp, mà chính là Rin.

Obito cũng rất l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼. Đây là điểm mà Rin g̼h̼é̼t̼ ở cậu nhất, đặc biệt là nếu Obito tỏ ra mạnh mẽ. Rin nói cậu đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ của mình, vì cô luôn quan tâm đến Obito.

Obito thường nói và khoe khoang về ước mơ trở thành Hokage, và người ủng hộ cậu nhiều nhất chính là Rin. Cô tin rằng Obito thực sự có thể làm Hokage, và Rin cũng hứa với cậu sẽ luôn chăm sóc và giúp đỡ cho đến khi trở thành Hokage.

Naruto Shippuuden - Toàn cảnh thế giới Shinobi hoàn mỹ: Ninja sao chép Hatake Kakashi - Thiên tài không bao giờ ngừng phấn đấu

Rõ ràng là Obito không thể sống một mình nếu thiếu Rin, còn bản thân Rin đã hứa sẽ luôn quan tâm đến cậu. Nếu cô không c̼h̼ế̼t̼, Obito không trở thành k̼ẻ̼ ̼á̼c̼ thì chắc ai cũng có thể hình dung được mối quan hệ của họ sẽ như thế nào.

Obito và Rin sẽ là cặp đôi thứ ba trong thế hệ của Kakashi, sau Asuma với Kurenai, cũng như Hayate Gekko và Yugao. Đó có thể là lựa chọn của Rin Nohara nếu cô không c̼h̼ế̼t̼. Bạn nghĩ sao? Bạn muốn Rin chọn Kakashi hay chọn Obito? Hãy viết ý kiến ​​của mình ở dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *