Hóa ra f̼a̼n̼ đã đoán đúng từ lâu, Tên trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Eustass Kid chính thức được hé lộ

Chính xác thì Eustass Kid s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ gì? Bí mật đã được bật mí rồi nhé!

Như chúng ta đã biết Eustass Kid là một trong 11 Siêu Tân Tinh – những tên c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ hiện tại của One Piece. Anh ta s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ liên quan đến từ tính, giúp người ăn nó có thể h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼i̼d̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

Thậm chí, c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼d̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼, và sức mạnh của nó là gì thì chưa rõ. Đây có vẻ là một trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼. Và mới đây, trong SBS One Piece tập 99, Oda đã trả lời về tên trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Eustass Kid.

1. Tên trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Kid là Jiki Jiki no Mi

One Piece: Tên trái ác quỷ của Eustass Kid chính thức được hé lộ, hóa ra fan đã đoán đúng từ lâu - Ảnh 1.

Trong SBS One Piece tập 99, có người đã đặt câu hỏi rằng “Tên trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Eustass Kid là gì?” và Oda đã đưa ra câu trả lời là Jiki Jiki no Mi, có nghĩa là trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ Nam châm từ tính. Sức mạnh của trái ác này đã phần nào được thể hiện trong One Piece, người dùng có thể đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼í̼n̼h̼.

Điều buồn cười là dường như bây giờ Oda mới mới nhận ra là mình không hề nhắc đến cái tên này trong mạch truyện chính.

2. Cái tên Jiki Jiki no Mi đã được f̼a̼n̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼

One Piece: Tên trái ác quỷ của Eustass Kid chính thức được hé lộ, hóa ra fan đã đoán đúng từ lâu - Ảnh 2.

Nếu bạn chú ý, không ít người dùng trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ sử dụng tên của loại trái cây họ ăn cho các chiêu thức của mình. Ví dụ đơn giản nhất là Luffy, người hầu như luôn kết hợp yếu tố “Gomu-Gomu” vào các c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼. Từ lý thuyết này, không có gì lạ nếu Kid cũng đưa các yếu tố của tên trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ vào phong cách c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ đã đoán rằng trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Kid có tên là Jiki Jiki no Mi.

Trong One Piece chap 975, Kid đã sử dụng một c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ có tên Punk Rotten. Trong phiên bản gốc, phong cách Punk Rotten được viết 気 bằng furigana hoặc cách đọc パ ン ク ロ(Panku Rippi). Nói cách khác, chữ Hán thực sự được dịch theo những gì trong phiên bản tiếng Anh cụ thể là Punk Rotten.

Nhưng nếu bạn nhìn vào nguồn gốc của chữ Hán, mặc dù chữ Hán 気 人 theo One Piece 975 là Punk Rotten, chữ Hán cũng có thể được đọc bởi Jiki Majin, có nghĩa là q̼u̼ỷ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼í̼n̼h̼! Nếu áp dụng kanji được tách ra thì (Jiki) có nghĩa là nam châm và 魔 (Majin) có nghĩa là m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼.

Từ đây mà giả thuyết tên trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ của Kid là Jiki Jiki no Mi đã được củng cố. Đặc biệt là vì bản thân Jiki chỉ bao gồm bốn chữ cái nên lại càng phù hợp.

3. Hiện tại, Kid đang triển khai sức mạnh của trái Jiki Jiki no Mi ở Onigashima

One Piece: Tên trái ác quỷ của Eustass Kid chính thức được hé lộ, hóa ra fan đã đoán đúng từ lâu - Ảnh 3.

Sau một thời gian không thể sử dụng năng lực trái á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼ỏ̼ ̼U̼d̼o̼n̼,̼ ̼K̼i̼d̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼i̼k̼i̼ ̼J̼i̼k̼i̼ ̼n̼o̼ ̼M̼i̼ ̼ở̼ ̼O̼n̼i̼g̼a̼s̼h̼i̼m̼a̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼J̼i̼k̼i̼ ̼J̼i̼k̼i̼ ̼n̼o̼ ̼M̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.

Hơn nữa, Kid còn có Haoshoku Haki, nên nếu anh ta biết cách tích hợp Haoshoku Haki vào c̼á̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *